Autor: webmaster

Evanđelje po Luki 2:10

S ovim riječima – “Anđeo im reče: “Ne bojte se! Donosim vam, evo, radosnu vijest. Na veliko veselje svemu narodu”. S ovim riječima pastiri koji su čuvali stado na betlehemskim pašnjacima najavili su pred više od dva milenija, rođenje spasitelja

Top
Pgledajte Video!