Humanitarna pomoć

Kroz svoju dugogodišnju povijest, Hrvatska bratska zajednica sudjelovala je u humanitarnim programima pomažući svojim članovima i hrvatskom narodu u potrebama i katastrofama. Zajednica je igrala čelnu ulogu kod osnivanja radničkih sindikata 1930tih godina i ljudima još uvijek pomaže u borbi za boljim životom.

Hrvatska bratska zajednica se je uvijek zalagala da ublaži ljudske nevolj gdjegod i kadgod se pojavila neka katastrofalna nesreća u Sjedinjenim državama ili bilo gdje na svijetu. Ta pomoć je bila u izravnoj financijskoj potpori o strane naših članova te putem Američkog crvenog križa ili neke druge državne agencije. Oskudni ili oni koji su nastradali u nekoj katastrofalnoj nesreći dobivali su pomoć Hrvatske bratske zajednice od prvih dana njenog utemeljenja. Zajednica nadalje podupire građanske i prosvjetne programe koji su od koristi djeci pittsburgške okolice gdje se nalazi njezina upravna i administrativna zgrada, a tako isto i nacionalne programe iz kojih se pomaže žrtvama tragedija u pojedinim regijama Amerike i Kanade.

Najznačajnija pomoć iz Humanitarnog fonda Zajednice bila je potpora hrvatskom narodu tijekom osvajačkog rata u Hrvatskoj početkom 1991. godine. Od tada je Hrvatska bratska zajednica dala pomoć u iznosu od preko 150 milijuna dolara u vidu ljekova i medicinske opreme, hrani, odjeći, prijevozu te novcu za izgradnju bolnica, sirotišta i crkvenih objekata.

Humanitarni fond Zajednice vođen je pod nadzorom Glavnog predsjednika Bernarda M. Luketicha, a humanitarna pomoć se dodjeljuje odobrenjem Izvršnog odbora.

Godine 1992. Hrvatska bratska zajednica je u dogovoru sa DORA zakladom u Hrvatskoj odlučila pomagati hrvatskoj ratnoj siročadi. Pomoć je do sada dobilo više od 655 pojedinaca a zaklada je u korist djece prikupila više od milijun dolara.

U partnerstvu sa Hrvatskim američkim kulturnim i ekonomskim savezom (CACEA) Zajednica ulaže i podupire tzv. Anđelski fond. Iz ovog fonda pomaže se osobama koje pate od teških bolesti.

Gotovo sva pomoć koja se daje iz tih fondova stvorena je kolektivnim naporom i odricanjem naših članova na nacionalnoj, regionalnoj i mjesnoj razini.