Franjo Bertovic

Franjo Bertovic
Glavni potpredsdjednik/članske usluge

Rođen je u Desmericama (Zagorju) nedaleko od Ogulina, u Hrvatskoj. Završio je Srednju ekonomsku školu u Ogulinu te Višu prometnu školu (željezničkog smjera) u Zagrebu. Glavni Potpredsjednik/članske usluge Bertović se je doselio u Kanadu 1975. godine i našao prvo zaposlenje u tvrtki Singer Controls, u St. Thomasu, u Ontariju. Nakon godinu dana prelazi u Ford Motor Company gdje ostaje više od 31. godinu radeći razne poslove i dužnosti počevši od radnika na proizvodnoj traki, inspektora do revizora proizvodnje.

Fraternalističke aktivnosti za Glavni potpredsjednika Bertovića počele su 1990. godine. Njegov prvi dolazak na tradicionalnu proslavu Jurjeve od odsjeka 354 HBZ u Cokeburgu, PA ga je inspirirao i dao mu je povod za osnivanje odsjeka HBZ u St. Thomasu, u Ontariju, u Kanadi. Tako je 20. kolovoza 1990. godine došlo do ustrojenja odsjeka 530 i gnijezda 530 “Ogulin” HBZ. Ovaj odsjek danas broji blizu 800 članova i najveći je odsjek HBZ u Kanadi. Od tada je brat Bertović, kroz svoj aktivan rad u fraternalističkom sistemu, uz ostalo potaknuo i pomogao osnivanje odsjeka HBZ u Republici Hrvatskoj: odsjeke 2001 u Ogulinu; odsjeka 2004 u Koprivnici; odsjeka 2005 u Rijeci; odsjeka 2006 u Splitu; odsjeka 2007 u Županji te odsjek 2015 u Nashvillu, Tennessee i odsjeka 531 u Simcoe, u Ontariju

Glavni Potpredsjednik Bertović je izabran u Glavnu upravu HBZ na 23. Nacionalno konvenciji Zajednice u mjesecu rujnu 2011. Predhodno je služio kao: predsjednik odbora Glavne porote HBZ, član Nadzronog odbora HBZ, predsjednik i tajnik Ontarijske federacije odsjeka HBZ i bio je delegat na nacionalnim konvencijama Zajednice. Predsjednik je odsjeka 530 “Ogulin” od utemeljenja 1990. a tu funkciju još i danas vjerno obavlja. U članskim kampanjama Zajednice primio je nekoliko priznanja i odlikovan je sa nagradom “Million Dollar Producer” za požrtvovan rad u upisivanju novih članova u redove Hrvatske bratske zajednice.

Osim obnašanja ovih nekoliko važnih dužnosti i odgovornosti brat Bertović je imao ključnu ulogu kod osnivanja Školarinskog fonda odsjeka 530 HBZ kao i Školarinskog fonda Ontarijske federacije odsjeka Hrvatske bratske zajednice pri Glavnoj upravi. Njegov fraternalistički rad potaknuo ga je i na osnivanje Folklornog ansambla “Hrvatski korjeni” u kojem je ne samo odbornik već i plesač. Organizator je i podupiratelj kuglačkog tima “CFU Ogulin” odsjeka 530 u natjecateljskoj ligi Elgin kotara. Redovno piše za Ogulinski list, Kolišće i Maticu. Godine 2008. bio je odlikovan za “Kulturnu suradnju, stvaralački rad i veze iseljene i domovinske Hrvatske” od grada Ogulina, u Hrvatskoj. Glavni Potpredsjednik Bertović je također primio visoko fraternalističko priznajne “Čovjek godine” (2006.) od Ontarijske federacije odsjeka Hrvatske bratske zajednice. Bio je pokretač i podupritelj mnogih humanitarnih akcija a između ostalih: Inicijator skupljanja pomoći za Crveni križ iz Ogulina i Rijeke; St. Thomas-Elgin opće bolnice te Shriners bolnice za djecu u Montrealu.

Board of Trustees
Daniel Kochis, Predsjednik
Robert Luketic, Tajnica
Andrew Sepich, Member
John Miksich, Member
Catherine Obenour, Member
Robert Jerin, Member
Michael Loncarich, Member
High Trial Board
Emil Boljkovac, Predsjednik
Stan Blaz, Tajnica
Sonja Schroder, Member
Robert D. Keber, Member
Steven Rukavina, Member
Virginia Michtich, Member
Nikola Bliandzich, Member