Edward W. Pazo

Edward W. Pazo
Glavni predsjednik

Rođen u zajedničarskoj obitelji, Edward W. Pazo je izabran na visoku dužnost glavnog predsjednika Hrvatske bratske zajednice u Americi, na zasjedanju Glavne uprave 1. srpnja 2014., naslijeđujući dužnost od glavnog predsjednika emeritus Bernarda M. Luketicha.

Glavni predsjednik Pazo izuzetno je ponosan sa svojom životnom povezanošću sa Hrvatskom bratskom zajednicom i bratskim potpornim sistemom. Kao čovjek, koji čvrsto vjeruje u bratski potporni sistem, brat Pazo za svoju najraniju povezanost sa fraternalizmom zahvaljuje svojim roditeljima, koji su bili vrlo aktivni članovi društva Sv. Juraj odsjek 248 HBZ u Clairtonu, PA.

Brat Pazo je predsjednik društva Sv. Juraj odsjek 248 u Clairtonu, Pennsylvaniji više od 25 godina. Pod njegovim vodstvom odsjek se proširio na preko 1,400 članova. Konvencije HBZ je sa svojim ocem počeo posjećivati još od 1967. godine a na odborničku dužnost zamjenika u Nadzornom odboru je izabran 1987. godine. Na Nacionalnoj konvenciji 1991. godine izabran je u Nadzorni odbor HBZ a na primopredajnoj sjednici iste godine izabran je za predsjednika tog odbora.

U studenom 1993. godine Glavni odbor ga je izabrao za Glavnog tajnika/blagajnika. Nakon toga na svim konvencijama mandat Glavnog tajnika/blagajnika mu je jednoglasno produživan.

Brat Pazo je aktivan u raznim bratskim djelatnostima. Služi kao predsjednik Nadzornog odbora organizacije Ujedinjenih odsjeka HBZ četiri kotara, odlikovan je fraternalističkim priznanjem “Čovjek godine” spomenute organizacije, delegat je pri organizaciji Ujedinjenih odsjeka HBZ zapadne Pennsylvanije, član je radio programa spomenute organizacije, član je upravnog odbora Hrvatsko Američke profesionalne i poslovne udruge grada Pittsburgha, delegat je pri Nacionalnoj federaciji Američkih Hrvata od samog osnutka, Izvršni je tajnik Školarinske zaklade Hrvatske bratske zajednice i član je Jefferson Hills Lions udruge. Bio je član upravnog odbora Pennsylvania Fraternal Kongresa i bio je predsjednik Udruženih bratskih organizacija grada Pittsburgha koje su ga 2004. godine proglasile “Fraternalistom godine”.

S odličnim uspjehom je maturirao gospodarstvo (MBA) na pitsburgškom sveučilištu (the University of Pittsburgh’s Katz Graduate School of Business) i diplomirani je elektro inžinjer.

Board of Trustees
Daniel Kochis, Predsjednik
Ruth Sepich, Tajnica
Wayne Vlasic, Član
John Staresinic, Član
Edward Sambol, Član
John Miksich, Član
Robert Luketic, Član
High Trial Board
Emil Boljkovac, Predsjednik
Stan Blaz, Tajnik
Nikola Bilandzich, Član
Mate Krpan, Član
Robert D. Keber, Član
Timothy Komara, Član
Steven Rukavina, Član