Odsjek/Gnijezdo

CFU Naive Art Collection

CFU Naive Art Collection

Kao bratsko potporna udruga, HBZ vodi svoje poslovanje kroz odsječni sistem, zasebnu organizaciju članskih udruživanja prema zemljovidnim razmještajima. Odsjeci na ovaj način obavljaju djelatnosti kroz bratske programe i održavaju skupove koji utječu na širenje našeg članstva te istovremeno pozitivno djeluju u mjesnim zajednicama u kojima žive. Većina odsjeka vodi skrb o podmlatku koji je svrstan u gnjezda.

Odsjeci održavaju redovne mjesečne sjednice i njihovi članovi su zastupljeni putem delegata na četverogodišnjim konvencijama HBZ koje su glavno upravno tijelo Zajednice.

Članstvo Hrvatske bratske zajednice je trenutno organizirano kroz 215 odsjeka i 213 gnjezda diljem 30 Američkih država i Kanade.