Planovi Životnog Osiguranja

Hrvatska Bratska Zajednica u Americi (HBZ) – “Zajednica koja mari” – nudi članovima i prijateljima suvremene planove životnog osiguranja uz pristupačne premije i dodatne beneficije.

Što je životno osiguranje i zbog čega je ono važno? Osigurati se, znači; poduzeti sve u svojim mogućnostima da bi nam dolazeće sutra bilo ljepše a u nevolji bezbolnije. Životno osiguranje pruža zaštitu i izkazuje ljubav prema našim najmilijima kod našeg odlaska s ovog svijeta. Evo i riječnika, riječi koje su vezane za osiguranje:

STALNO ŽIVOTNO OSIGURANJE:

Bilo koja vrsta osiguranja izuzev jednoročnog; općenito osiguranje koje ima gotovinske vrijednosti.

JEDNOROČNO OSIGURANJE:

Kako i samo ime ukazuje, jednoročno osiguranje daje zaštitu na određeni rok prema kupljenom certifikatu. Kada rok istekne tada i osiguranje prestaje.

VLASNIK OSIGURANJA (OSIGURANIK):

Osoba koja se životno osigurala.

BAŠTINIK:

Osoba koja je u polici navedena kao primatelj osiguranine kod nastupa smrti osiguranika.

OSMRTNINA:

Iznos osiguranine koja će biti isplaćena nakon smrti osiguranika.

IZNOS OSIGURANJA:

Iznos na kojeg se je osiguranik osigurao.

GOTOVINSKA VRIJEDNOST:

Iznos novca kojeg je polica zaradila prije isplate kod slučaja smrti ili dozrijevanja. Kad polica osiguranja stvori gotovinsku vrijednost pruža se mogućnost traženja kredita od police.

Sa odabirom stalnog osiguranja odlučili ste se da zaštite svoju obitelj sa kupljenim iznosom osiguranja i da ste bez brige o povećanju premije a i sa spoznajom da se istovremeno stvara gotovinska vrijednost police. Hrvatska bratska zajednica ima ove planove stalnog životnog osiguranja:

JEDNO PREMIJSKO OSIGURANJE:

Kod jednopremijskog osiguranja samo jedna uplata premije je potrebna a osiguranik ostaje osiguran do kraja života. Osiguranina je u istoj razini i isplativa odmah nakon smrti osiguranika. Ovo osiguranje je popularno i preporučljivo za mlađe obitelji. Izdaje se od 0 do 85 godina starosti.

OBIČNO STALNO ŽIVOTNO OSIGURANJE:

Ovo je tradicijski skup običnog životnog osiguranja (Banded Ordinary Life). Jednaka premija se uplaćuje doživotno za osiguranje i dodatne vrijednosti. Izdaje se osobama od 0 do 85. godine starosti.

OSIGURANJE OTPLAĆENO U 10 GODINA

Ovo je plan stalnog životnog osiguranja (10 Pay Life) s predviđenim dividendama. Premije se uplaćuju 10 godina ili do smrti osgiuranika ako nastupi ranije. Izdaje se osobama od 0 do 70 godina starosti u iznosu od $5,000 do $125,000.

OTPLATA OSIGURANJA U 20. GODINA:

U svom kratkom 20 godišnjem vremenu, ovo stalno životno osiguranje (20 Pay Life) je jedno od najprihvatljivijih osiguranja po našim članovima, Osiguranina je uvijek u istoj razini i isplativa je odmah nakon smrti osiguranika. Izdaje se osobama od 0 do 70 godina starosti u iznosima od $5,000 do $125,000.

OSIGURANJE OTPLAĆENO KOD 65. GODINA STAROSTI:

Ovaj odličan plan osiguranja omogućuje, sa premijskom konstrukcijom, otplatu kod 65. godini starosti i odlaska u mirovinu, kad se rashodi trebaju smanjiti radi ograničenih mirovinskih prihoda. Premija je uvijek istog iznosa i otplativa je kod 65. godine starosti. Ovo osiguranje izdaje se osobama od 0 do 60 godina starosti.

U nekim slučajevima, potrebni su veći iznosi životnog osiguranja za neko vrijeme, kod različitih prilika da bi se zadovoljile potrebe. Kako jednoročno osiguranje daje zaštitu samo za jedno vremensko razdoblje te prestaje, jednoročni planovi su obično jeftiniji nego u stalonm životnom osiguranju. Jednoročno osiguranje omogućuje osobama kupnju većeg iznosa osiguranja po vrlo pristupačnim cijenama. Da bi udovoljili vašim financijskim potrebama evo jednoročnih planova koje Hrvatska bratska zajednica u Americi ima:

OSIGURANJE NA ROK OD 10 GODINA     

Ovo je plan životnog osiguranja na rok od 10 godina (10 Year Level Term). Premija je istog iznosa kroz desetogogišnje razdoblje a izdaje se osobama od 24. do 50. godina starosti. Iznos osiguranja je u istoj razini a isplativ je odmah nakon smtri osiguranika. Beneficije se mogu pretvoriti u stalno životno osiguranje do istog iznosa ili manjeg, bez dokaza o zdravstvenom stanju osiguranika ali prije isteke roka od deset godina.

OSIGURANJE NA ROK OD 20. GODINA:

Jednoročno životno osiguranje (20 Year Level Term) je zaštita na rok od 20g. Premije su istog iznosa a uplaćuju se 20 godina ili do smrti osiguranika ako nastupi ranije. Iznos na kojeg je soba osigurana ostaje nepromjenjiv a isplaćuje se odmah nakon smrti osiguranika. Izdaje se osobama od 24 do 50.g. starosti u iznosu od $25,000 do $125,000. Beneficije se mogu pretvoriti u stalno životno osiguranje do istog ili umanjenog iznosa bez upita o zdravstvenom stanju ali prije isteka roka od dvadeset godina.

JEDNOROČNO OSIGURANJE ZA MLADEŽ DO 25. GODINE:

Ovaj plan omogućuje pokriće u životnom osiguranju djeci i mlađim osobama u većim iznosima a uz nisku premiju. Izdaje se osobama do 23. godine starosti a premija se uplaćuje do 25. godine starosti osiguranika. Tri iznosa osiguranja su za vaš odabir: $25,000, $50,000 i $100,000.

Hrvatska Bratska Zajednica u Americi ima dozvolu za poslovanje na sljedećim područjima:

Državama – Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Idaho, Illinios, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland, Michagan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Utah, Washington, West Virginia, Wisconsin i Wyoming.

Zahtjevza procjenu